Innovatie in 10 stappen

43aaab28-d6b4-11e3-8b16-12313d239d6c-medium
Iedereen wil in een innovatieve onderneming werken, of nog liever: een innovatieve onderneming leiden. Maar innovatie komt niet vanzelf. Hieronder vindt u tien aandachtspunten hoe u innovatie kunt stimuleren.

De lijst van ‘innovation drivers’, zoals dat in het Engels heet, werd samengesteld door Bob Eckert, een veelgevraagd spreker en consultant op het vlak van innovatie. Eckert is ervan overtuigd dat voldoende aandacht voor de volgende tien punten zal leiden tot een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie.

1. Het individu
Wie met zijn communicatie blijft steken op het groepsniveau en nooit communiceert op het niveau van het individu, zal er nooit in slagen om het team ten volle te motiveren. Werknemers moeten zich persoonlijk aangesproken voelen voor ze zich volledig willen inzetten voor innovatie.

2. Het team
Als u het individu gemotiveerd hebt, kunt u werk maken van het team. Want in de meeste gevallen vergt innovatie een combinatie van talent dat zelden in één persoon verenigd zit: uitvinden, ontwikkelen, geld inzamelen, enzovoort. Wie erin slaagt om een team samen te stellen dat al deze talenten kan inzetten in een vlot en herhaalbaar proces, maakt een grote kans op een innovatieve onderneming.

3. De onderneming
Het innovatieve team van gisteren kan het op zijn lauweren rustende team van morgen worden. Er moet voldoende aandacht zijn voor bedrijfsbrede procedures, meetinstrumenten, erkenning en aansprakelijk- heid om de innovatiemotor draaiende te houden in alle omstandigheden.

4. Processen
De processen die innovatie stimuleren moeten continu worden bijgestuurd, maar wel op alle bovenstaande niveaus: individueel (processen om bijvoorbeeld de emotionele intelligentie te verbeteren), op teamniveau  (zoals een gestructureerd brainstormingproces) en op bedrijfsniveau (zoals procedures om te voorkomen dat kleine innovatieve projecten moeten wijken voor de ‘melkkoe van de dag’).

5. Verpakking
Innovatie gaat verder dan alleen producten. De manier waarop producten worden aangeboden op de markt bepaalt vaak het verschil tussen een gewoon en een innovatief bedrijf. De combinatie van iPod en iTunes is ook hier een voor de hand liggend voorbeeld.

6. Psychologisch klimaat
Enkel bedrijven die voldoende persoonlijke vrijheid laten aan de werknemers en hen de mentale energie bezorgen om nieuwe gebieden te verkennen, zullen erin slagen om een duurzame voedingsbodem voor innovatie te kweken.

7. Fysieke omgeving
Zijn er ruimtes waar mensen graag samenzitten om te communiceren en samenwerken? Maar ook om even weg van alle drukte na te denken? Wie hieraan aandacht besteedt, heeft weer een extra bouwsteen voor een innovatieve onderneming.

8. Organisatiecultuur
De officiële processen, procedures en boodschappen rond innovatie kunnen waardeloos zijn als er binnen de onderneming een bedrijfscultuur heerst die net het omgekeerde uitademt. Zorg er dus voor dat uw boodschap consistent is met wat u doet, meet en waarop u het management afrekent.

9. Economisch klimaat
Het is algemeen geweten dat innovatie slecht gedijt in een organisatie waar wordt herstructureerd. Maar een te grote groei of bonus leidt ook tot zelfvoldaan gedrag en dus tot minder innovatie. Het komt er op aan in goede tijden geld opzij te houden voor innovatie wanneer het wat minder gaat.

10. Socio-cultureel klimaat
Iedereen is het product van zijn omgeving: de taal, het land, het opleidingssysteem etc. Al deze elementen bepalen wie u bent en hoe u werkt, welke waarden, visies en gewoonten voor u belangrijk zijn. Wie rekening houdt met de troeven en beperkingen van zijn cultuur en die optimaal weet te benutten of omzeilen, heeft ook een grote stap richting blijvende innovatie gezet.

Bron: IT professional